King Eider

King Eider. Somateria spectabilis


Somateria spectabilis
Somateria …